.
.
Platinum KOSH Newspaper (Index Main Landing Page) Mining Supplies-Platinum KOSH Newspaper/ KoerantMotoring Mirror/ Karre/ Motors- Platinum KOSH Newspaper/ KoerantProperty/ Eiendomme - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantSpecial Services - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantTenders & Auctions - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantAuctions/ Veilings - Platinum KOSH Newspaper/ Koerant
.
.
.
Submit News: news@platinumkosh.co.za  Request Quote: adverts@platinumkosh.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
.
North West Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper
Oupas en oumas plant nuwe bome vir KHS
14 Oct 2015

 
Klerksdorp - Hullewouditeintlik wegsteek.Maar dit was daar vir almal om tesien: die blinkigheid in die oog toe die Hoërskool Klerksdorp se oupas, oumas, oudleerlinge, oud-ouers en selfs kleinkinders die kans gekry het om 'n boom per familie (verteenwoordigend van áldie families wat die afgelope byna 100 jaar van KHS 'n tuiste gemaak het) te plant waar die ou laningbloekombomeverwydermoes word.
En nee, dit was nie nostalgie oor die ou bome nie, maar eerder eerbied vir die geleentheidom iets daadwerkliks toe te voeg tot die nuwe KHS, om betrokke te wees by 'n nuwe begin - met KHS se simbolieseboomplantgeleentheid op 1Oktober.
Waar die ou bloekombome gestaan het, is Suid-Afrika se boom van die jaar, die vaarlandswilg, geplant - 'n hele 26 van hulle om 'n netjiese nuwelaningtevorm.
Skoolhoof Gerhard Brand het die boomplanters bedank vir die stewige fondament wat oor baie jare gelê is en die verskil wat elkeen gemaak het in sy of haarbetrokkenheid by die skool. Hy het ook gewaarskudathierdiebome, wat die plek moet vul van die waarvan die leeftyd verbygegaan het, ook weer eendag vervang sal moet word en die hoop uitgespreek dat die gaste se agterkleinkindersdansalkom help nuwes plant!
Na die plantseremonie is lekker gekuier en staaltjies geruil oor die kwaai onderwysers van daardie jare, die stoute kinders en die lekker werk op die terrein (20 uur se hardehandearbeid het aanjou 'n balkiebesorg!). Die seuns het selfs 'n vindingryke manier bedink om die grassnyer so doeltreffend moontlik oor die veld te kry: agt van hulle, twee-twee ingespan soos osse onder 'n juk, kon die ding trek en gou klaarspeel met 'n grootstukgras. In die dae voor 'n skrummasjien het dit waarskynlikdaartoebygedradatKHS die Administrateurstrofeevir rugby meer as een maal kon wen.
Die senior onder die oud-KHS'ers was beslismnr.Wessel JoostevanHartbeesfonteinwat in 1945 matriek geskryf het.Dathysyskooldaeterdeë geniet het, blyk uit die talle stories wat hy met smaakoordaardiedae en daardieonderwyserskan vertel.
So het die meesterlikemnr. Dana Niehaus se kadetorkes weekliks die verkeerna Orkney tot stilstand gebring wanneer hulle op KHS se paradegrondoefen. Dan het aldie motors afgetrek en eers die opelugkonsertgeniet. En as daardie orkeswegtrek met Swanee River ... ai!
Mnr. Gideon du Toit, of deesdae bekend as oom Toit, het ook 'n boom geplant.Hy was van 16 Januarie 1951 tot Desember 1989 onderwyser by KHS en het hoofsaaklik die leerlingegeleer boekhou. Op 86 jaar is hy nog steeds 'n gereelde besoeker aan die skool en het 'n lewendige belangstelling in alwat 'n sportgeleentheid of -prestasie is.