.
.
Platinum KOSH Newspaper (Index Main Landing Page) Mining Supplies-Platinum KOSH Newspaper/ KoerantMotoring Mirror/ Karre/ Motors- Platinum KOSH Newspaper/ KoerantProperty/ Eiendomme - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantSpecial Services - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantTenders & Auctions - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantAuctions/ Veilings - Platinum KOSH Newspaper/ Koerant
.
.
.
Submit News: news@platinumkosh.co.za  Request Quote: adverts@platinumkosh.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
.
North West Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper
Noordwes-Universiteit (NWU) vereer uitstaande alumni
14 Oct 2015

 
Die Noordwes-Universiteit het op Vrydag, 9 Oktober 2015 sy derde jaarlikse Alumni-toekenningseremonie in Sandton gehou. Sewe alumni wat hulle merk plaaslik en internasionaal gemaak het, het erkenning ontvang vir hul uitstekende prestasies.
Die 2015-ontvangers sal in die roemryke voetspore volg van groot alumni wat met hierdie toekennings vereer is, soos wyle prof. TT Cloete, FW de Klerk, regter Yvonne Mokgoroe, dr. Bismark Tyobeka, wyle adv. Jan Henning, prof. Pieter Stoker en Alec Moemi.
Die kriteria vir die 2015-toekennings is verander en toekennings is in die kategorieë vir kuns en kultuur, sakeleierskap, gemeenskapsbetrokkenheid, opvoedkunde, navorsing en sport gemaak. Hierdie jaar was ook die eerste keer dat die universiteit ’n Jong Alumnus-toekenning gemaak het.
Sewe alumni is hierdie jaar vir hulle professionele prestasies en diens aan die universiteit en internasionaal vereer.
  • Deon Meyer, een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde misdaadskrywers, het aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys gegradueer. Deon het 11 romans en twee versamelings kortverhale gepubliseer, en sy romans is in 27 tale vertaal.
  • Pule Mothibe het gehelp om die rekeningkundige beroep in Suid-Afrika te transformeer, en is ’n rolmodel vir aspirant geoktrooieerde rekenmeesters. Hy het ’n BCom-graad aan die voormalige Universiteit van Bophuthatswana (Unibo) verwerf. Pule is aan die hoof van mensekapitaal by en ’n vennoot in die ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers.
  • Prof. Elain Vlok hou verskeie grade, onder meer ’n doktorsgraad in kommunikasie van die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Sy is die bestuurder: Korporatiewe Dienste by Clover, waar sy die afgelope 24 jaar reeds werk en die suksesvolle Clover Mama Afrika-projek begin het. Clover Mama Afrika is die maatskaplike projek in Suid-Afrika wat al die meeste toekennings ooit ontvang het. Sy is ook ’n uitstekende motiveringspreker.
  • Prof. Anis Karodia het ’n beduidende bydrae tot Suid-Afrikaanse politiek, maatskaplike kwessies, opvoedkunde, landbou en veeartsenykunde en navorsing gemaak. Gedurende sy termyn by die Noordwes Departement van Onderwys het hy deur middel van die amalgamasie van onderwysopleidingsinstellings met die universiteit ’n belangrike rol in die transformasie van die NWU gespeel. Hy het sy doktoraat aan die Vaaldriehoekkampus van die NWU verwerf.
  • Prof. Braam van Wyk is ’n wêreldbekende plantkundige en planttaksonoom. Hy is ’n kenner op die gebied van die klassifikasie van Suider-Afrikaanse bome en een van die produktiefste planttaksonome in Suid-Afrika. Hy was skrywer of medeskrywer van meer as 390 publikasies oor die plante van Suider-Afrika. Hy het ook aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys studeer.
  • Sunette Viljoen, ook ’n alumnus van Potchefstroom, is die beste vrouespiesgooier wat Suid-Afrika, Afrika en die Statebond nog opgelewer het. Sy is ’n tienmalige Suid-Afrikaanse kampioen, ’n agtmalige SA-studentekampioen en ’n viermalige Afrika-kampioen.
Die sewende ontvanger, televisie-aanbieder en vermaakkunstenaar Katlego Maboe, het die Jong Alumnus-toekenning ontvang. Hierdie toekenning word gemaak ter erkenning van professionele uitnemendheid deur ’n alumnus van 35 of jonger in enige van die ses kategorieë van uitnemendheid. Katlego se uiters talentvolle loopbaan, wat sang, agtergrondstemwerk, modelwerk, toneelspel en optrede as professionele seremoniemeester insluit, het hom ’n huishoudelike naam en ’n inspirasie vir almal in Suid-Afrika gemaak.