.
.
Platinum KOSH Newspaper (Index Main Landing Page) Mining Supplies-Platinum KOSH Newspaper/ KoerantMotoring Mirror/ Karre/ Motors- Platinum KOSH Newspaper/ KoerantProperty/ Eiendomme - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantSpecial Services - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantTenders & Auctions - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantAuctions/ Veilings - Platinum KOSH Newspaper/ Koerant
.
.
.
Submit News: news@platinumkosh.co.za  Request Quote: adverts@platinumkosh.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
.
North West Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Gesinsdag ten bate van sendingwerk

30 July 2015

 
Rysmierbult/ Ventersdorp – ‘n 4x4-gesinsdag om geld in te samel vir ‘n sendelingegpaar op die eiland Madagaskar word Saterdag, 26 September 2015, op die plaas van Wessel Papenfus op die Rysmierbult-pad naby die Rysmierbult Boerevereniging gehou.
Die gesinsdag is ‘n interkerklike gemeenskapspoging van die kerke in Ventersdorp om Dries en Marlee Volschenk wat sedert 2001 sendingwerk doen op dié eiland geldelik by te staan.
Die egpaar sê die kulturele en godsdienstige milieu van die plaaslike bevolking is ’n baie groot struikelblok vir die verkondiging van die Evangelie, bekering, doop en voortgesette geestelike groei. ‘n Voorbeeld hiervan is dat daar tydens satanistiese seremonies in van die dorpies ooreenkomste aangegaan word deur die inwoners van vyf jaar en ouer.
Hulle verkoop onder meer hul siel vir beskerming.
Beendere van voorvaders word uit die familiegraf gehaal en op hul koppe deur die dorpies en landerye gedra om te wys dat hulle niks verander het nie, die voorvadergeeste nie kwaad word en hulle straf nie.
Ongeag al die struikelblokke, sê hulle, wen hulle siele vir die Here. Van die eerste kinders wat hulle in die skole en by hul huis bearbei het, is nou al jong volwasse Christene waarvan party help met sendingwerk.
Geld is een van die vele uitdagings van ’n sendeling. Hul inkomste was verlede jaar ongeveer 60% van die van die vorige jaar, wat alreeds beduidend laer as die van die voorafgaande jaar was.
Die tekort aan geld het tot gevolg dat verskeie projekte tot stilstand gekom het en hulle ook nie genoeg opleidingsmateriaal het nie.
Dries en Marlee het ’n voertuig wat 19 jaar oud is. Hulle sê die swakste grondpaaie in Suid-Afrika vergelyk goed met die beter teerpaaie in Madagaskar. Die voertuig se enjin het gebreek en is na ‘n paar maande vervang met ’n tweedehandse, waarborglose enjin teen sowat R70 000. Die voertuig moet dringend vervang word, maar daar is nie geld nie.
In dié tyd wat die motor stukkend was, kon Dries nie uitkom by die kerk waar hy Sondae dienste hou, asook by verskeie plekke waar hy sendingaksies hou en projekte aan die gang het nie. Hulle gaan egter voort met die ‘Clubs’ by hul huis en in die omgewing waartydens hulle opleiding gee aan bestaande en nuwe groepe. Daar is ook nie geld vir die aankoop van hulpmiddels in die ‘Clubs’ en skole nie.
Die Volschenks se kinders word in ’n omgewing groot waar hul nie hul eie kultuur aanleer nie, hul moedertaal ordentlik leer  lees of skryf nie, wat nog te praat van spel!
Die oudste seun is in Kenia by ’n hoërskool vir sendelingkinders en die dogter gaan ook volgende jaar soontoe. Dit op sigself kos baie. As daar nie geld is vir vliegkaartjies nie, sien hulle nie hul kinders nie.
In hierdie tyd wat alles, menslik gesproke, in duie gestort het, skryf Dries: “Al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel in die Here.” Wat ’n genade om met daardie innerlike vrede te lewe terwyl alles om jou ineenstort.
U is welkom om die 4x4-gesinsdag by te woon wat ten doel het om geld in te samel vir Dries en Marlee en hul werk. Toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders jonger as 12 jaar en inskrywingsgeld vir deelnemers is R150 per voertuig.
“Ons benodig geldelike bydraes, hoe gering ook al.” Mense kan iets spesifiek borg soos bv. vliegkaartjies vir die kinders, help met hul skoolgeld en verblyf, ’n stel motorbande, Bybels of opleidingsmateriaal of ’n algemene bydrae waar Dries en Marlee kan besluit waar dit aangewend kan word. Mense kan ook ’n stalletjie bespreek vir enigiets behalwe eet- en drinkgoed by die 4x4-dag, pryse te skenk of ’n positiewe bydrae lewer soos hulle goeddink. Vir bydraes of meer inligting, bel vir Joe by 0826515408 of stuur ‘n e-pos na versteram@gmail.com