.
.
Platinum KOSH Newspaper (Index Main Landing Page) Mining Supplies-Platinum KOSH Newspaper/ KoerantMotoring Mirror/ Karre/ Motors- Platinum KOSH Newspaper/ KoerantProperty/ Eiendomme - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantSpecial Services - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantTenders & Auctions - Platinum KOSH Newspaper/ KoerantAuctions/ Veilings - Platinum KOSH Newspaper/ Koerant
.
.
.
Submit News: news@platinumkosh.co.za  Request Quote: adverts@platinumkosh.co.za
John 8:7  ...."He who is without sin among you, let him throw a stone at her first."   John 8:11   ....."Neither do I condemn you; go and sin no more."
.
North West Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

Advert - Platinum Bushvelder Newspaper

‘n Rekordopbrengs en droogtesiklus in een finansiële jaar

09 July 2015

 
Die 2014/2015 wins na belasting van R247 miljoen is ‘n 2% verlaging vanaf die vorige finansiële jaar se R251 miljoen. Daar teenoor het genormaliseerde wesens verdienste per aandeel met 76% verhoog nadat die afgelope jaar se operasionele resultate grootliks terug gekeer het na sy potensiaal.  Die beter operasionele prestasie in 2015 kon die eenmalige wins uit die samevoeging van die Afgri en Senweshandels besighede in 2014 finansiële jaar grootliks goed maak.
Die grootste oes in 33 jaar het lae graan oordrag voorraad vanuit die 2014 finansiële jaar teengewerk en die mark toegangs kanaal het sy bedryfs resultate voor belasting met 147% verhoog na R210 miljoen. Die goeie volumes het tot gevolg gehad dat die inset kanaal aanvanklik goedgevaar het, ten spyte van relatiewe lae graan pryse.  ‘n Buiten gewone droogte het egter sedert Januarie 2015 regoor die somer saai gebied van Suid-Afrika geheers en het spandering op kapitaal goedere  en inset middele in die tweede helfte van die finansiële jaar onderdruk. Ten spyte hiervan het die inset kanaal se bedryfsresultate met 11% verhoog vanaf R80 miljoen na R89 miljoen. Die finansiële dienste kanaal het dieselfde tendens gevolg en sy bedryfs wins na rente maar voor belasting het met 4% verhoog na R99 miljoen. “Ten spyte van die wissel valligheid van die landbou-omgewing handhaaf Senwes sy strategie van konsolidasie deur vennootskappe, herorganisasie en spesialisasie. Die verskeie, gesamentlike beheerde beleggings werp vrugte af en verskaf kritiese massa, optimaliserings- en integrasie geleenthede sowel as ‘n groter platform vir groei”, sê Francois. Dividende Die Direksie het ‘n finale dividend van 26 sent per aandeel verklaar (2014 - 22 sent) vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2015, onderhewig aan goedkeuring deur die aandeelhouers by die algemene jaarvergadering.
Belangrike Finansiële Verhoudings:
  • ‘n 76% verhoging in wesens verdienste per aandeel, vanaf 99 sent per aandeel verlede jaar
  • Ver waterdewedens verdienste per aandeelverhoog met 73% na 163 sent, vanaf 94 sent verledejaar
  • Verdienste per aandeel is 0.4% laer as die vorige jaar
  • Opbrengs op openings akwiteit van 15%
  • ‘n Verhoging in netto bate waarde van 96 sent per aandeel
  • Dividend opbrengs van 4.7% op openings markprys, wat ‘n totale dividend van 50 sent per aandeel vir die jaar onder oorsig verteenwoordig.
  • Totale aandeelhouers opbrengs (kapitaalgroei + dividende) van R226 miljoen is vir aandeelhouers gegenereer onder die jaar van oorsig.
Toekoms vooruitsigte en -uitdagings
Die effek van die ernstige droogte toestande tydens die tweede helfte van die 2015 finansiële jaars al waarskynlik reflekteer in the groep se prestasie gedurende die 2016 finansiëlejaar.  Af waartse druk sal waarskynlik ondervind word ten opsigte van graanhanterings- en graan opbergingsinkomste weens verlaagde volumes,wat na verwagting laer sal wees as die vorigejaar.  Die hoër oordrag voorraad vlakke behoort egter help met die verlaging van dié risiko tot ‘n sekere mate.
Die deursnee primêre produsent sal waarskynlik nie so wins gewend wees van ‘n netto boerdery basis af nie en dit sal ‘n negatiewe impak op sy spanderings vermoë ten opsigte van kapitaalgoedere hê.  Dit kan weer negatiewe druk op ons meganisasie besigheids eenheid tot gevolg hê.  Die algemene toestande sal ook die invordering van die debiteure boek teen Augustus 2015 beïnvloed.